vrijdag 21 juni 2013

Optical Character Recognition - OCR - met Google Glass

Stel je voor dat je met Google Glass een boek, een bedrijfsfolder of een menukaart leest en dat deze tekst meteen wordt gescand en omgezet naar digitale tekst. Dan zal het (digitale) tekstfragment

 • vertaald kunnen worden naar een andere taal met Google Translate,
 • opgeslagen kunnen worden met Google Keep,
 • gekopieerd kunnen worden in een document waar je mee bezig bent,
 • gedeeld kunnen worden met vrienden via Google+ of andere social media
 • verzonden kunnen worden als bericht of als bijlage.
Na verloop van tijd (en het verzamelen van al die tekstfragmenten) zal het mogelijk zijn om het boek te laten voorlezen in een taal naar keuze waardoor alle boeken wereldwijd (voor)leesbaar zullen worden voor iedereen.

Google zal al deze boekfragmenten en eventuele vertalingen bewaren op hun servers om je nog sneller te kunnen laten voorlezen en zodat er geen nodeloze dubbele bewerkingen beslag hoeven te leggen op de snelheid van je toestel. Google Books is hiervan een eerdere poging.

Dit gebeurt trouwens nu al met alle leesbare informatie van de websites wereldwijd. Google maakt op regelmatig tijdstip een kopie van alle websites naar hun servers waardoor je veel sneller een antwoord krijgt op jouw zoekopdrachten dan wanneer ze dit niet gedaan zouden hebben.

Zo zal in de toekomst de mogelijkheid er zijn met Google Glass

 • om geschriften uit de middeleeuwen,
 • of Latijnse inscripties van de Romeinen,
 • of opschriften in originele dialecten,
 • of hiërogliefen van zo'n 5000 jaar geleden
te kunnen lezen of te laten voorlezen in een taal naar wens, wanneer het al eerder vertaald en gecorrigeerd werd door (genoeg) anderen.

Deze nieuwe techniek zal ook door studenten omarmd worden en een onmisbare studietool worden. Met Google Glass gaan ze namelijk

 • de te onthouden tekstfragmenten kunnen opslaan in Google Keep,
 • waardoor ze opnieuw voorgelezen kunnen worden ( de leerstof kan meermaals worden herhaald)
 • de verzamelde tekstfragmenten kunnen opnieuw samengebundeld worden in eender welke nieuwe vorm, zoals bv. een magazine, een krant of een presentatie.
De vraag stelt zich of er nog studieboeken nodig zullen zijn. Vermoedelijke niet meer in de huidige vorm en omvang. Boeken die regelmatig worden geactualiseerd zullen in eerste instantie enkel nog digitaal verdeeld worden en later eventueel nog enkel op bestelling op papier verkrijgbaar zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Auteur

Mijn foto

Since 2005 Ivan integrates Google services in his Internet projects and websites. Why make content searchable for Google in a selfmade content management system, if you can put it immediately in Google itself by publishing on You Tube, Blogger, Picasa, Calendar & Maps and then can integrate it back into a website? This creates for the customers also several search results from multiple web locations instead of only from one website. Read more

Since 2011 Ivan stands on its own feet, and he has his Google strategy translated into his own business 'UP-TO-DATE WebDesign' where he now applies this to his customers on a daily base.

Translate