donderdag 20 juni 2013

Online gids voor afval met Google Glass

Stel je voor dat Google Glass je kan helpen bij het sorteren van afval door simpelweg je er steeds aan te herinneren in welke vuilnisbak of-zak ieder soort afval dient te verdwijnen, en dat gewoonweg via kleuren.

In verschillende westerse landen is dit al ingeburgerd maar in de rest van de wereld moet het waar mogelijk nog geïntroduceerd worden, althans zeker in de grootsteden.

Dankzij Google Glass zou er een nieuwe wereldwijde standaard kunnen ontstaan qua kleurengebruik per soort afval, net zoals dit nu al meestal het geval is met verkeersborden, zodat er in eerste instantie een bewustwording kan optreden van wat de gevolgen zijn van niet-recyclebare verpakkingen.

Auteur

Mijn foto

Since 2005 Ivan integrates Google services in his Internet projects and websites. Why make content searchable for Google in a selfmade content management system, if you can put it immediately in Google itself by publishing on You Tube, Blogger, Picasa, Calendar & Maps and then can integrate it back into a website? This creates for the customers also several search results from multiple web locations instead of only from one website. Read more

Since 2011 Ivan stands on its own feet, and he has his Google strategy translated into his own business 'UP-TO-DATE WebDesign' where he now applies this to his customers on a daily base.

Translate