vrijdag 21 juni 2013

Reageren op - en delen van - een artikel in een magazine met Google Glass

Stel je voor dat je met Google Glass een artikel bekijkt in een traditioneel magazine voorzien van een QR-code. Dan kan hierop, zoals dit al veel gebeurd op verschillende mediasites, via stembediening commentaar gegeven worden. Dit verschijnt dan op jouw Google+ profiel en kan je de overige commentaren nog even nakijken. Je kunt het artikel en/of jouw commentaar ook delen met andere Social Media.

Een QR-code scannen kan nu ook al met Google Now sinds de integratie van Google Goggles.

Zou dit de verrijzenis van de oude media kunnen betekenen?

Auteur

Mijn foto

Since 2005 Ivan integrates Google services in his Internet projects and websites. Why make content searchable for Google in a selfmade content management system, if you can put it immediately in Google itself by publishing on You Tube, Blogger, Picasa, Calendar & Maps and then can integrate it back into a website? This creates for the customers also several search results from multiple web locations instead of only from one website. Read more

Since 2011 Ivan stands on its own feet, and he has his Google strategy translated into his own business 'UP-TO-DATE WebDesign' where he now applies this to his customers on a daily base.

Translate